เปลี่ยน & คืนสินค้า

เรายินดีรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบทันทีหลังจากได้รับพัสดุและต้องการส่งคืน

ติดต่อเราภายใน: 3 วันของการจัดส่ง
ส่งสินค้าคืนภายใน: 7 วันหลังจากจัดส่ง
เราไม่ยอมรับการยกเลิก
แต่โปรดติดต่อเราหากคุณมีปัญหาใด ๆ กับการสั่งซื้อของคุณ

รายการต่อไปนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
เว้นแต่จะได้รับความเสียหายหรือชำรุด เราไม่สามารถยอมรับการคืนสินค้าสำหรับ:

1) คำสั่งซื้อที่กำหนดเองหรือส่วนบุคคล
2) ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน หากสินค้าไม่ได้รับการส่งคืนในสภาพเดิม ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของมูลค่า สินค้าชำรุดหรือไม่อยู่ในสภาพ 100%
(หมายความว่าสินค้านั้นจะต้องติดป้ายกระดาษของแบรนด์เราและใส่ในถุงซิปล็อคเดิมของเรา)

3. สินค้าผ่านการซัก/สวมใส่แล้วโปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบสำหรับสินค้าที่สูญหาย ดังนั้นจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณจัดส่งสินค้าที่ส่งคืนกลับมาให้เราพร้อมหมายเลขติดตามและการประกันภัย